REGULAMENTUL PROGRAMULUI “CARTER’S SMART”

Organizatorul Programului “Carter’s Smart” (denumit în continuare “Programul”) este SC GLOBAL BABY BRANDS SRL  (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr.76.

Programul “Carter’s Smart”– este un un serviciu pe bază de abonament dezvoltat şi administrat de S.C. GLOBAL BABY BRANDS S.R.L., adresat Clienţilor Carter’s Smart. Programul este organizat şi se desfăsoară exclusiv pe website-ul www.cartersoshkosh.ro. Programul nu se adreseaza persoanelor juridice. 

Card - este un card de credit sau debit în lei, emis de o instituţie financiar-bancară, folosit pentru a efectua plata bunurilor sau serviciilor comandate pe website-ul www.cartersoshkosh.ro şi care poate fi debitat de Organizator pentru plata Taxei de membru. 

Client Carter’s - este orice persoană fizică care îşi face un cont pe website-ul www.cartersoshkosh.ro şi efectuează o comandă din acel cont; contul Carter’s se identifică printr-o adresă e-mail. 

Clientul Carter’s Smart - este, în condițiile prezentului Regulament, Clientul Carter’s care a intrat în Program, prin achitarea taxei aferente programuluI Smart

Servicii – serviciile incluse în Programul Carter’s Smart şi care sunt detaliate in prezentul Regulament. 

Taxa de membru – taxa care va fi achitată de către Clientul Carter’s Smart şi in baza căreia Clientul Carter’s Smart beneficiază de Servicii. Contravaloarea taxei este de 59 ron, pentru serviciile desfasurate pe o perioada de 6 luni calendaristice. 

Programul se desfăsoară pe o durată de 6 luni. Durata de incepere coincide cu data in care taxa aferenta acestui program, au intrat in contul bancar Organizatorului Programului.  Daca plata taxei aferente acestui program nu a putut fi procesata/incasata din cauza refuzului de plata al bancii (din diferite motive obiective), clientul nu se considera a fi parte a programului Carter’s Smart. 

Programul va putea fi întrerupt pentru durate determinate şi/sau va putea înceta printr-o decizie a Organizatorului Programului. 

Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi comunicată pe website-ul www.cartersoshkosh.ro

Pe durata Programului, Organizatorul are dreptul de a schimba continuţul acestuia, precum si taxa aferenta acestui serviciu. Modificarea Programului se va face printr-o actualizare si va fi adusă la cunoștinţa Clienților Carter’s Smart prin intermediul website-ul www.cartersoshkosh.ro. In cazul in care programul va inceta inaintea celor 6 luni prevazute, Organizatorul va rambursa Clientilor Carters Smart – contravaloarea lunilor ramase ca si cota parte din taxa de aderare la program, pe care acestia au platit-o la intrarea in program.

La prezentul Program poate participa orice Client Carter’s care achită online Taxa de membru in valoare de 59 lei/6 luni (TVA inclus) cu un card bancar. Plata se face exclusiv online, prin Card Bancar. Dupa procesarea platii, clientul va primim un email de informare cu privire la inscrierea lui in acest program. Emailul de informare va fi trimis in ziua in care taxa de aderare la program va intra in contul Organizatorului. Acest termen depinde de rapiditatea procesarii platii de catre insituatia bancara. 

Dreptul de a beneficia de Serviciile detaliate în prezentul Program este valabil începând cu activarea Programului, dupa incasarea contravalorii taxei respective.

Serviciile incluse în Program sunt: 

  • Livrare prin curier (standard) gratuită si prioritara
  • Retur gratuit în 14 zile
  • Oferte personalizate, primite prin intermediul Mailului si la telefonului (SMS)

Dupa efectuarea platii vei beneficia de transport incepand cu urmatoarea comanda plasata pe site-ul www.cartersoshkosh.ro. Calitatea de membru Carter's Smart

se identifică printr-o adresă e-mail, astfel incat este necesara plasarea comenzilor din contul de client pentru a beneficia de avantajele programului.

Pentru a beneficia de retur gratuit este obligatoriu ca membrii Carter’s Smart sa completeze formularul de retur disponibil la https://www.cartersoshkosh.ro/formular-retur/ in termen de maxim 14 zile calendaristice de la receptia coletului.

Serviciile pot suferi modificări în perioada derulării anumitor campanii (ex. Black Friday, etc.) sau în alte situații (ex. sărbători legale, greve, situații de forță majoră, calamități naturale, stare de urgență, etc.) în care Organizatorul sau companiile care asigură livrarea comezilor sunt în imposibilitatea de a asigura livrarea în termenele menționate. 

Serviciile incluse în Program vor putea fi modificate de către Organizator, iar modificarea va fi adusă la cunostinţa Clienților Carter’s Smart prin intermediul www.cartersoshkosh.ro.

Clienţii Carter’s pot deveni Clienţi Carter’s Smart, achitand Taxa de membru de 59 lei/6 luni (TVA inclus) în secţiunea dedicată de pe website-ul www.cartersoshkos.ro.

În cazul în care Clientul Carter’s Smart renunță să participe la Program înainte de împlinirea a 6 luni de la activarea sau reactivarea Programului, Taxa de membru nu va fi returnată, iar până la expirarea termenului de 6 luni, Clientul va continua să beneficieze de Serviciile din Program 

Prin aderarea la acest program, clientii vor furiza Organizatorului Numele, Prenumele, adresa de livrare, numar de telefon, orice alta informatie necesara pentru livrarea produselor , fiind de acord in acest caz cu prelucrarea acestor date in conditiile reglementarilor GDPR.

În orice situaţie de forţă majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această indeplinire va fi impiedicată. 

Prezentul Program poate fi întrerupt, modificat, suspendat sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Programului şi va face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoştinţa publicului prin publicarea pe website-ul www.cartersoshkosh.ro. 

Răspunderea Organizatorului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Regulament este limitată la valoarea ultimei Taxe de membru plătită de Clientul Carter’s Smart. Această limitare a responsabilităţii va supravieţui anulării sau incetării calităţii de Client Carter’s Smart. 

Prin participarea la acest Program, Clienții Carter’s Smart sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament. 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Clienţii Carter’s Smart se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti.

În caz de tentativă sau fraudă a website-ului www.cartersoshkosh.ro, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv, dar fără a se limita la excluderea Clienților Carter’s Smart din Program. 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.cartersoshkosh.ro.

Orice solicitari, intrebari sau reclamatii despre acest program pot fi trimise pe adresa de email: office@cartersoshkosh.ro sau la telefon:  0374494886 (L-V 9.00 – 17.00)